Surrogatmödraskap

Jag tycker det är jättesvårt att ta ställning i frågan om surrogatmödraskap, jag har inte landat i vad jag tycker. Det är så mycket att ta ställning till, många faktorer. Tycker det är bra att frågan debatteras, eftersom detta tydligen blir allt vanligare även i Sverige.

En sak är säker: Jag tycker det är helt fel att ”köpa” ägg och livmödrar av fattiga kvinnor i länder som saknar sociala trygghetssystem. Är det inte samma sak som att ”köpa barn”?

Saker jag funderar över: Borde inte par som använder sig av surrogatmödrar utredas i likhet med adoptivföräldrar? Borde inte socialtjänsten vara inblandad?

Vad innebär det för ett barn att vara född av en ”surrogatmor” men uppvuxen i en annan familj?

Vem tillvaratar barnens intressen?

Skillnaden mellan adoptivbarn och barn med ”surrogatmor”: Ett barn med ”surrogatmor” tillkommer utifrån det uttryckliga syftet att växa upp i en annan familj än den biologiska moderns.

Läs dagens artikel i Svenska Dagbladet om surrogatmödraskap i Sverige. (Artikeln blandar ihop genetisk och biologisk.)